VỀ CHÚNG TÔI

GIỚI THIỆU:

EMA được thành lập vào năm 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. EMA tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cho thị trường Quốc tế cũng như Việt Nam. EMA nỗ lực hết mình để tìm ra các giải pháp tối ưu cho việc phân phối và kinh doanh nhiều loại sản phẩm khác nhau, từ sản phẩm gia dụng đến thực phẩm và đồ uống.

TẦM NHÌN:

EMA phát triển về mặt thương mại với trách nhiệm và cam kết đạt được sự xuất sắc trong thị trường. Đó là mục tiêu mà chúng tôi mong muốn và đạt được trong những năm qua.

  • EMAcố gắng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt hơn, tạo ra giá trị lớn hơn để cải thiện hoạt động kinh doanh.
  • EMA đa dạng hóa nguồn doanh thu, tăng đóng góp doanh thu từ các loại sản phẩm khác nhau như sản phẩm gia dụng, thực phẩm & đồ uống và cả thuốc.
  • EMA tìm cách xây dựng các quy trình kinh doanh và chuỗi cung ứng hàng đầu để củng cố mạng lưới phân phối hiện có, thiết lập mạng lưới mới và cũng tham gia vào quan hệ đối tác với các nhà phân phối bên thứ ba thích hợp.
  • EMA hướng tới mục tiêu trở thành nhà phân phối hàng đầu trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

SỨ MỆNH:

EMA cung cấp sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

  • Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng thị trường có lợi nhuận và tạo mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với tất cả các nhà phân phối của chúng tôi về mọi mặt.
  • Cung cấp sản phẩm chất lượng tốt nhất cho tất cả khách hàng của chúng tôi
  • Đáp ứng chuyên nghiệp nhu cầu của nhà phân phối
  • Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận một cách bền vững để tạo ra giá trị cho các nhà phân phối và mang lại lợi ích cho các khoản đầu tư